SLATENŠEK, d.o.o. Loče
Žiče 24B, 3215 Loče

Matična številka: 5899753000
Davčna številka: SI 35759372
SLATENŠEK storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o. Loče, Žiče 24/b
IBAN: SI56 0510 0801 4790 552 ABANKA d.d.

Telefon: (03) 752 31 56, (03) 752 31 57, (041) 741 939 - Aleš
E-mail: info@tesarstvokrovstvo.si , Internet: www.tesarstvokrovstvo.si


https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

https://www.program-podezelja.si

ŽIČKI ZELENI TURIZEM

Operacija » Žički zeleni turizem« je delno financirana s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Prijavitelj: Turistično društvo Žička gorca Žiče
Partnerji operacije: Krajevna skupnost Žiče, Slatenšek d.o.o., Osnovna šola Loče in Zavod Z.D.A.J., Slovenske Konjice
Trajanje operacije: od 14.12. 2020 do 31.1.2022
Vrednost operacije: 40.883,94.
Pričakovana sofinancirana vrednost operacije: 31.781,58 EUR.

V operaciji se izvaja pet vrst aktivnosti. Izdelali bomo izkustveno Žičko pot in jo tudi virtualno predstavili, obnovili bomo dom Kulture v Žičah in v znamenju 20 letnice omembe Žičkega endemita izvedli 1 Vaški medgeneracijski zeleni hackathon, izvedli 3 sklope delavnic za odrasle, otroke skozi posebne izkustvene delavnice spodbujali k ustvarjanju v sozvočju narave, pri tem pa s promocijo poskrbeli za ozaveščanje in uspeh operacije.

Namen operacije je uresničevati vrednote zelenega turizma s homeopatskim kreativnim pristopom v medgeneracijskem smislu v lokalnem okolju v vasi Žiče. Želimo graditi na unikatni ideji zelenega turizma za vse generacije, namenjen, za domačine in obiskovalce ter nuditi oblike povezovanja in globljih doživetij narave in okolja.

več si lahko ogledate na spodnji povezavi:
https://www.program-podezelja.si/images/SPLETNA_STRAN_PRP_NOVA/1_PRP_2014-2020/1_5_Ozna%C4%8Devanje_aktivnosti/2._sprememba_navodil_velja_od_11.11.2016.pdf

Želite več informacij ? Pošljite povpraševanje
Ime in priimek / podjetje
Email
Telefon
Produkt
Kaj vas zanima ?
  pošlji